CỔ GÓP ĐIỆN

Cổ góp điện là thiết bị dùng để lấy điện vào và nhả điện ra theo dang quay xung quanh trục. Cổ góp điện có 2 dạng chính là dạng kín và dạng hở.

Đang cập nhật!

HOTLINE

HOTLINE:
0989 507 651

FANPAGE