Điều khiển từ xa cầu trục

Điều khiển từ xa cầu trục là thiết bị chuyên dụng, dùng điêu khiển từ xa 100m cho cầu trục. Điều khiển từ xa cầu trục có nhiều loại và nhiều hãng sản xuất khác nhau.