Dây cáp điện cầu trục

Dây cáp điện cầu trục có loại cáp dẹt, cáp tròn, cáp điều khiển lõi thép, có nhiều hãng sản xuất. Dây cáp điện cầu trục có chất lượng đảm bảo mềm dẽo, còn đối với cáp điều khiển lõi thép phải chống đứt.

HOTLINE

HOTLINE:
0989 507 651

FANPAGE