Dầm biên, bánh xe cầu trục

Dầm biên, bánh xe cầu trục là thiết bị cơ khí dùng cho ngành cầu trục. Dầm biên, bánh xe cầu trục được làm bằng sắt, gia công chắc chắn và bánh xe có qua tôi luyện.

HOTLINE

HOTLINE:
0989 507 651

FANPAGE