Cổ góp điện

Cổ góp điện có nhiều loại từ 2 vành đến 16 vành, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Cổ góp điện thường dùng cho các ngành công nghiệp phổ biến hiện nay.